1. A Polgári Törvénykönyv 415. és 416. § rendelkezései és a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók. A Koreny Bt. (székhely: 1132 Budapest , Csanády utca 8.) mint üdültető, és az üdülésben résztvevő utas között az alábbi feltételekkel jött létre.
 2. Az üdülési szerződés aláírtnak tekinthető ha az utas, vagy meghatalmazottja az üdülést akár postai úton akár elektronikus úton (emailben) írásban megrendelte, és ezzel az üdülési szerződésben leírt feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta.
 3. A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást ezt egyénileg kell megkötni, ha az utas részére szükséges.
 4. A részvételi díj tartalmazza a szállás költségét, a meleg víz és áram szolgáltatást, takarítást és az ágyneműt továbbá a , a parkoló , sportpálya és játszótér használatát. Az egyéb szolgáltatások árjegyzéke a Vendégházakban megtalálható.
 5. A megrendelés véglegesítéséhez az ajánlatban részletezett foglaló díjat kell megfizetni. A Koreny Bt. nem küld értesítést automatikusan a beérkezett befizetésről, de tájékoztatást nyújt igény esetén. Amennyiben az utas a foglaló befizetését a visszaigazolásban jelzett határidőn belül elmulasztja, a megrendelés törlésre kerül, ami egyben a megkötött szerződés megszűnését is eredményezi.
 6. Ha a jelentkezés az üdülés megkezdése előtt 14 napon belül történik, akkor a befizetendő előleg összege a részvételi díj 75%-nak megfelelő összeg.
  Lemondási feltételek

Lemondási feltételek

Kötbér mértéke lemondás esetén, az érkezés előtt:

 • 13-08 nappal érkezés előtti lemondás esetén a kötbér mértéke: a megrendelt szállás-szolgáltatás 50%-a

 • 07-04 nappal érkezés előtti lemondás esetén a kötbér mértéke a megrendelt szállás-szolgáltatás 75%-a

 • 0-03 nappal érkezés előtti lemondás esetén a kötbér mértéke: a megrendelt szállás-szolgáltatás 100%-a

A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az utas, elállási szándékát írásban bejelenti, és arról a Szőlőszem Farm Kft tudomást szerzett.
Két héttel az érkezés előtt: a befizetett foglaló összege áthelyezhető későbbi időpontra (egy alkalommal) a későbbi áthelyezés új foglalásnak minősül.
Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elhárítatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért a Koreny Bt. felelősséget nem vállal. Ha a vendég hatósági orvos, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége vagy elhalálozása miatt nem vehet részt az üdülésben, és előzetesen megkötött útlemondási-biztosítással rendelkezik, úgy költségeit a biztosító megtéríti.

 • Az üdülés során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 • A Koreny Bt. által üzemeltetett Szőlőszem Farmon a sportolási lehetőség megengedett, de az esetlegesen bekövetkező balesetekért a farm felelősséget nem vállal. A gyerekek a játszóteret, sportpályát és strandfürdőt csak szülői felügyelettel az állatsimogatót állatgondozó jelenlétében használhatják.

 • Az üdülő a vendégek nagy értékű, személyes tárgyainak őrzését nem vállalja ,erre a célra a szobákban elhelyezett szoba széfek szolgálnak.

 • Kérjük, a szolgáltatásokkal szembeni kifogásaikat a helyszíni vezetővel közöljék. Amennyiben szóban nem sikerül megegyezni, úgy kérjük jegyzőkönyv felvételét. Az üdülés befejezését követően 8 napon belül a felek bírósághoz fordulhatnak kárigényükkel, és minden perben a felek alávetik magukat, a helyi Bíróság kizárólagos illetékességének.